Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2370
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: DISCOVERY TRAVEL AND LIVING
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 83
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Φορέας: 

ON TELECOM

Διακριτικός τίτλος: ON TELECOM


DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED

Διακριτικός τίτλος: DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο