Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2052
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ON TELECOM
Διακριτικός τίτλος: ON TELECOM
Σταθμός: 

CANAL 24 HORAS

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


DISCOVERY CIVILISATION

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


DISCOVERY SCIENCE

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


DISCOVERY TRAVEL AND LIVING

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


FOX NEWS

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


NATGEO MUSIC

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


RECORD TV

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


WTV WEATHER

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


YACHT AND SAIL

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


EURONEWS

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο