Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2373
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: DORCEL XXX HD
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή
Φορέας: 

MARC DORCEL TV NETHERLANDS B.V.

Διακριτικός τίτλος: MARC DORCEL TV NETHERLANDS B.V.


ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS A.E.

Διακριτικός τίτλος: ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS A.E.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο