Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18563
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: MARC DORCEL TV NETHERLANDS B.V.
Διακριτικός τίτλος: MARC DORCEL TV NETHERLANDS B.V.
Σταθμός: 

DORCEL TV

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


DORCEL XXX HD

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή


MARC DORCEL TV

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο