Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2448
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FLASH 96 FM
Αρ. Φακέλου: 225
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 51
Στοιχείο νομιμοποίησης: Υ.Α. 12855/Ε/24.5.01
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14217/15.10.07
Συχνότητα: 96,0 MHZ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΕΑΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ.141/12-1-2015 ΚΑΙ ΑΠ568/21-1-2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΕΑ Ρ/Σ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦ.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 7 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα: 210 3621428
E-mail: smartmedia@smartmedia.gr
Φορέας: 

96 ΡΑΔΙΟ ΙΚΕ

Διακριτικός τίτλος: 96 ΡΑΔΙΟ ΙΚΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο