Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/325
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: 96 ΡΑΔΙΟ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: 96 ΡΑΔΙΟ ΙΚΕ
Νομική μορφή φορέα: ΙΚΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 7 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα: 210 3621428
E-mail: smartmedia@smartmedia.gr
Σταθμός: 

FLASH 96 FM

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο