Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2536
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ28α/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΒΝΛ 28α/19.4.05 Σύμφωνα με το αρ. 12 παρ. 29 του Ν.3310/2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14097/12.10.07
Συχνότητα: 91,2 MHZ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 190 ΤΚ 18539 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνα: 2104514833
Φαξ: 2104115634
Φορέας: 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΚΕ)

Διακριτικός τίτλος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΚΕ)

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο