Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2551
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ1/11
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΒΝΛ 1/11.1.2011 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (νόμος 3801/4.9.2009 ΑΡΘ. 50)
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3643/21.09.09
Συχνότητα: 105,5 MHZ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΑΡΡΗ 19 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 105 54
Τηλέφωνα: 2103217777
Φαξ: 2103217766
Φορέας: 

LEFT MEDIA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: LEFT MEDIA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: ΧΟΡΗΓΙΑ

09-02-2015


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο