Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/426
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: LEFT MEDIA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε
Διακριτικός τίτλος: LEFT MEDIA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΑΡΡΗ 19 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 105 54
Τηλέφωνα: 2103217777
Φαξ: 2103217766
Σταθμός: 

105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο