Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2555
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 313
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΑΠΟΦ. 98/2017 (ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2088/2011 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ)
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Συχνότητα: 104.3
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : Ν/Α
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : Ν/Α
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 52 ΤΚ 105 52 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα: 2152158888 | 6949454545
Φαξ: 2152158838
E-mail: radio.christianity@gmail.com
Φορέας: 

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο