Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2575
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΛΜΟΣ 96,5
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 153/14.12.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Θεσσαλονίκης
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΠΑΛΜΟΣ 96,5

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΑΛΜΟΣ 96,5

Αντικαταστάθηκε από: 

ALPHA 96,5

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο