Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2574
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ALPHA 96,5
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ153/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 153/14.12.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15134/22.10.07 15158/22.10.07
Συχνότητα: 96,5 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΕΛΕΝΗ ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 4 - ΤΚ 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2310564100 | 2310564164 | 2310508950 | 2310500025
Φαξ: 2310564110 | 2310508951
E-mail: info@alfa965.gr
Φορέας: 

ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

Αντικαθιστά : 

ΠΑΛΜΟΣ 96,5

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο