Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/449
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
Διακριτικός τίτλος: ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 4 - ΤΚ 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2310564100 | 2310564164 | 2310508950 | 2310500025
Φαξ: 2310564110 | 2310508951
Σταθμός: 

ALPHA 96,5

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο