Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2599
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FAIR PLAY 96,1
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 120
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 30/10.2.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15051/22.10.07
Συχνότητα: 96,1 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1300/1.2.2013, 1427/4.2.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ - Α.Π. 2493/5.3.2013: ΝΕΟΣ Δ.Τ. ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ- ΑΠ 6685/16-9-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. Γ.Ε.Μ.Η.- ΑΠ 621/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Θ. 12055 ΣΤΑΘΜΟΣ: 17ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΟΜΒΟΣ Ν. ΡΥΣΙΟΥ ΤΚ 57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2310 243984 2310250961
Φαξ: 2117900007
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

NEXT FM 96,1 MHZ

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σ’ ΑΓΑΠΩ

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

CLASSIC 96,1 MHZ

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

FRESH SALAD 96,1

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο