Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2649
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ARENA 89,4
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ103/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 103/30.8.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1030/29.01.08
Συχνότητα: 89,4 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: 9ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνα: 2310304700
Φαξ: 2310510594 | 2310304700
E-mail: sales@arenafm.gr | info@arenafm.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

89,4 RADIO DEE JAY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
ΠΑΙΓΝΙΑ

01-10-2018

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο