Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2650
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 89,4 RADIO DEE JAY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 103/30.8.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Θεσσαλονίκης
Φορέας: 

Ρ/Σ: 89,4 RADIO DEE JAY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: 89,4 RADIO DEE JAY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΛΑΜΨΗ 89,4

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ARENA 89,4

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο