Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2748
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΕΧΝΗ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 18/10.3.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14358/16.10.07
Νομός: Ηρακλείου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΤΕΧΝΗ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΤΕΧΝΗ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 95 FM

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο