Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2747
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 95 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ18/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 18/10.3.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14358/16.10.07
Συχνότητα: 95 ΡΟΓΔΙΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1101/12-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Ηρακλείου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΕΙΡΑΜΕΙΚΟΥ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνα: 2810360800
Φαξ: 2810360801
E-mail: info@kentrokardias.gr info@kardia95.gr
Φορέας: 

ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΩΝΑΚΗ

Διακριτικός τίτλος: ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΩΝΑΚΗ

Αντικαθιστά : 

ΤΕΧΝΗ

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο