Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/617
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΩΝΑΚΗ
Διακριτικός τίτλος: ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΩΝΑΚΗ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΕΙΡΑΜΕΙΚΟΥ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνα: 2810360800
Φαξ: 2810360801
E-mail: info@kentrokardias.gr info@kardia95.gr
Σταθμός: 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 95 FM

Νομός: Ηρακλείου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο