Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2811
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ20/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ'ΑΡ. 196/2.6.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. ΕΣΡ ΒΝΛ 20/20.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14297/16.10.07
Συχνότητα: 92,8 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 3290/2-8-2016 ΑΠΟΦ ΕΕΤΤ
Νομός: Αιτωλοακαρνανίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΙΓΟΒΙΤΣΙΟΥ 32 -ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλέφωνα: 2641024182
Φαξ: 2641032019
Φορέας: 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο