Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/679
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΙΓΟΒΙΤΣΙΟΥ 32 -ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλέφωνα: 2641024182
Φαξ: 2641032019
Σταθμός: 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Νομός: Αιτωλοακαρνανίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο