Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2834
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 77/23.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Αργολίδας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΠΑΛΜΟΣ RADIO

Νομός: Αργολίδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο