Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2833
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΛΜΟΣ RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ77/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 77/23.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 94/07.01.09
Συχνότητα: 105,4 ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ ΑΔΕΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 760/8/21-5-2015 ΑΠΟΦ. ΕΕΤΤ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΧΝ.102,7 ΑΔΕΡΕΣ
Νομός: Αργολίδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΛΛΟΝΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
Τηλέφωνα: 2298031396
Φαξ: 2298031067
Φορέας: 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΙΤΣΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΙΤΣΑΣ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ

Νομός: Αργολίδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο