Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/701
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΙΤΣΑΣ
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΙΤΣΑΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΛΛΟΝΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
Τηλέφωνα: 2298031396
Φαξ: 2298031067
Σταθμός: 

ΠΑΛΜΟΣ RADIO

Νομός: Αργολίδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο