Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2841
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: KISS FM ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ104,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ. Τ/16
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17805/Ε1/3182/2.12.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14611/18.10.07 14700/18.10.07
Συχνότητα: 104,7 ΚΕΦΑΛΑΡΙ
Νομός: Αργολίδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ
Τηλέφωνα: 2751069488
Φαξ: 2751023919
Φορέας: 

KISS FM ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 104,7ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: KISS FM ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 104,7ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

ΤΖΕ-ΒΕ-ΣΙ 104,7 FM

Νομός: Αργολίδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο