Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2842
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΖΕ-ΒΕ-ΣΙ 104,7 FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17805/Ε1/3182/2.12.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αργολίδας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΤΖΕ-ΒΕ-ΣΙ 104,7 FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΤΖΕ-ΒΕ-ΣΙ 104,7 FM

Αντικαταστάθηκε από: 

KISS FM ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ104,7

Νομός: Αργολίδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο