Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2865
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΛΥΧΝΟΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): `
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17776/Ε/15.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14359/16.10.07
Συχνότητα: 92,9 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
Νομός: Φωκίδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΕΦΕΛΗΣ 21 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνα: 22610 35065
Φαξ: 22610 35065
E-mail: fzaxarias@gmail.com
Φορέας: 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Αντικαθιστά : 

ΦΩΚΙΔΑ FM

Νομός: Φωκίδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο