Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2866
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΦΩΚΙΔΑ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17776/Ε/15.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Φωκίδας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΦΩΚΙΔΑ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΦΩΚΙΔΑ FM

Αντικαταστάθηκε από: 

ΛΥΧΝΟΣ

Νομός: Φωκίδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο