Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2889
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO 915
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ61/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 61/12.7.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12348/13.09.07
Συχνότητα: 91,5 ΑΡΟΗ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 3222/31-3-2014: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ- ΑΠ 902/5-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 59 ΠΆΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2610279534
Φαξ: 2610279534
Φορέας: 

MUSIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: MUSIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

RTPRESS 97,7

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο