Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2890
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RTPRESS 97,7
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 61/12.7.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αχαΐας
Φορέας: 

Ρ/Σ: RTPRESS 97,7

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: RTPRESS 97,7

Αντικαταστάθηκε από: 

RADIO 915

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο