Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2900
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΛΜΟΣ 103,90 FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 22/18.5.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Αχαΐας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΠΑΛΜΟΣ 103,90 FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΑΛΜΟΣ 103,90 FM

Αντικαταστάθηκε από: 

STEP FM

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο