Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2899
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SENTRA FM ΠΑΤΡΑΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 22/18.5.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Αχαΐας
Φορέας: 

Ρ/Σ: STEP FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: STEP FM

Αντικαθιστά : 

ΠΑΛΜΟΣ 103,90 FM

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

SPORT 24 ΠΑΤΡΑΣ

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο