Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2898
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SPORT 24 ΠΑΤΡΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ22/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 22/18.5.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14773/18.10.07
Συχνότητα: 103,9 ΑΡΟΗ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 103,9 ΑΡΟΗ--- ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 103,9 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.732/8/11-9-2014 ΑΠΟΦ ΤΗΣ ΕΕΤΤ/216/4.5.2010
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : 104,1 MHz (ΥΠ'ΑΡ. 216/4.5.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ)
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1281/3.2.2014: ΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ./ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ--Α.Π. 5062/23-9-2014 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 103,9 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.732/8/11-9-2014 ΑΠΟΦ ΤΗΣ ΕΕΤΤ- ΑΠ 2401/5-3-2015 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ- ΑΠ 597/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 739/1-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΦΑΝΑΡΙΟΥ 24 ΠΑΤΡΑ ΤΚ 26226
Τηλέφωνα: 2610622943 | 2610321041
Φαξ: 2610622942
E-mail: info@sport24patras.gr
Φορέας: 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Αντικαθιστά : 

STEP FM

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο