Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2906
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: YOU FM
Αρ. Φακέλου: ΒΝΛ72/04
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 320
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 72/15.6.2004 - Διαγραφή από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών λόγω διακοπής λειτουργίας ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ με Αρ. 6/2020
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14031/11.10.07 6798/17.06.08
Συχνότητα: 100,1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 39 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2610316500
Φαξ: 2610344744
Φορέας: 

Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.

Διακριτικός τίτλος: Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.

Αντικαθιστά : 

STEP FM

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο