Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2907
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STEP FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 72/15.6.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Αχαΐας
Φορέας: 

Ρ/Σ: STEP FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: STEP FM

Αντικαταστάθηκε από: 

YOY FM

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο