Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2925
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΝΤΕΡΤΙ ΠΑΤΡΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ82/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 82/23.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2240/14.02.08
Συχνότητα: 105,7 ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 105,7----ΑΝΕΚΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: 103,9 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.732/8/11-9-2014 ΑΠΟΦ ΤΗΣ ΕΕΤΤ -ΑΠ 1749/30-3-2018 & ΑΠ 1787/2-4-2018 & ΑΠ 1833/3-4-2018 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 1177/4-3-2019 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 4328/13.5.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΑΠ2334/4.3.2015 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ- ΑΠ 472/ 28-1-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ- ΑΠ 1992/15-4-2016 ΑΝΕΚΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΧΝ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦ. ΕΕΤΤ -ΑΠ 1749/30-3-2018 & ΑΠ 1787/2-4-2018 & ΑΠ 1833/3-4-2018 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 1177/4-3-2019 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΓΟΥΝΑΡΗ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 ΤΚ 26221
Τηλέφωνα: 2610 328311 | 229120
Φαξ: 2610 229121
E-mail: dertifm@plusmedia.gr
Φορέας: 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αντικαθιστά : 

SEΝTRA FM ΠΑΤΡΑΣ

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο