Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2930
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΥΤΙΚΟΣ 103,7 FM PATRAS
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 31/24.7.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αχαΐας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΔΥΤΙΚΟΣ 103,7 FM PATRAS

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΔΥΤΙΚΟΣ 103,7 FM PATRAS

Αντικαταστάθηκε από: 

ΠΑΛΜΟΣ 103,7

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο