Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2929
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΛΜΟΣ 103,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ31/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 31/24.7.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15221/23.10.07
Συχνότητα: 103,7 ΑΡΟΗ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 9371/20.11.2013: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 207/10.1.2014: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ--ΑΠ 5346/30-9-2014 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ- ΑΠ 601/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 737/1-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΑΒΑΛΙΩΝ 15 ΠΑΤΡΑ ΤΚ26332
Τηλέφωνα: 6942980111
E-mail: lamprosfra@yahoo.gr
Φορέας: 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΔΥΤΙΚΟΣ 103,7 FM PATRAS

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΛΑΪΚΟΣ 103,7

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο