Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18538
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΛΑΪΚΟΣ 103,7
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 31/24.7.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15221/23.10.07
Συχνότητα: 103,7 ΑΡΟΗ
Νομός: Αχαΐας
Φορέας: 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΠΑΛΜΟΣ 103,7

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

UP FM 103,7

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο