Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2967
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΟΡΙΖΩΝ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/38
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 1712/Ε1/18.2.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14196/15.10.07
Συχνότητα: 96,5 ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΙΔΑΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΛΛΕΛΗΣ
Νομός: Αρκαδίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΩΜΟΥ 22 ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνα: 2710222669
Φαξ: 2710222280
Φορέας: 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Ο.Ε-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Ο.Ε-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο