Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/829
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Ο.Ε-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Ο.Ε-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νομική μορφή φορέα: ΟΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΩΜΟΥ 22 ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνα: 2710222669
Φαξ: 2710222280
Σταθμός: 

ΟΡΙΖΩΝ

Νομός: Αρκαδίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο