Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3021
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STYLE FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 24/12.4.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Δωδεκανήσου
Φορέας: 

Ρ/Σ: STYLE FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: STYLE FM

Αντικαταστάθηκε από: 

SFERA 91

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο