Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3020
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SFERA 91
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 24/12.4.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Δωδεκανήσου
Φορέας: 

Ρ/Σ: SFERA 91

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: SFERA 91

Αντικαθιστά : 

STYLE FM

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

PATMOS RADIO 91

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο