Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3019
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PATMOS RADIO 91
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ24/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 24/12.4.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13776/08.10.07
Συχνότητα: 91,0 ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 2088/18.2.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΑΠ 1599/9-2-2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΑΠ 3751/29-4-2015 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ
Νομός: Δωδεκανήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΟΧΛΑΚΑΣ ΤΚ 85500 ΠΑΤΜΟΣ
Τηλέφωνα: 22470 29321
Φαξ: 22470 32666
Φορέας: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

Αντικαθιστά : 

SFERA 91

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο