Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3074
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΛΜΟΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ47/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 47/1.7.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 936/28.01.08
Συχνότητα: 99,5 ΚΑϊΡ (ΑΜΠΕΛΙΑ)
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 99,5 ΚΑΙΡ ΡΟΔΟΥ/484/2008
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : 105,6 ΜHz ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 (484/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ)
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 3494/15-4-2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ- ΑΠ 1917/11-4-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 2135/22-4-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Δωδεκανήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΘΗΝΩΝ 120 - ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνα: 2241074995 | 6944156155
Φαξ: 2241074777
E-mail: 995fm@otenet.gr
Φορέας: 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο