Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18337
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Νομική μορφή φορέα: Ατομική
Σταθμός: 

ΗΧΩ PLUS FM 99.6

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός


ΠΑΛΜΟΣ

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο