Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3090
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 103,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/33
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.20158/Ε1/4440/15.11.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14277/15.10.07
Συχνότητα: 103,7 ΚΑΪΡ
Επικαιροποίηση στοιχείων : 1160/31.1.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΠ 4417/29.5.2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧ. ΕΠΙΚ.- ΑΠ 6246/27-8-2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΑΠ 8092/2-12-2015 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ- ΑΠ 150/14-1-2016 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ- ΑΠ 712/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 680/1-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Δωδεκανήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΘΗΝΩΝ 75 ΤΚ 85100 ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνα: 22410 28777
Φαξ: 2241600785
E-mail: stokokkinorodos@gmail.com
Φορέας: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο