Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3091
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.20158/Ε1/4440/15.11.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Δωδεκανήσου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - 2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - 2

Αντικαθιστά : 

ΡΟΔΟΣ ΜΑΞ FM

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 103,7

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο