Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3129
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SFERIKOS 99,3
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 70/16.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15170/22.10.07
Συχνότητα: 99,3 ΠΛΑΚΑ
Νομός: Έβρου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΦΕΡΕΣ ΕΒΡΟΥ
Τηλέφωνα: 2555350070 | 2555088011
Φαξ: 2555023071
Φορέας: 

ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Αντικαθιστά : 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΦΕΡΡΩΝ

Νομός: Έβρου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο