Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/988
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Νομική μορφή φορέα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΦΕΡΕΣ ΕΒΡΟΥ
Τηλέφωνα: 2555350070 | 2555088011
Φαξ: 2555023071
Σταθμός: 

SFERIKOS 99,3

Νομός: Έβρου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο